Accomodatie belangrijk van bij het begin

0
73

Onder accommodatie verstaan we de ruimte en alles wat nodig is voor een bepaald doel. Goede accommodatie is dus van essentieel belang in een gebouw.

Of het nu gaat om een vergaderruimte, een feestzaal of een vakantiewoning, als de accommodatie niet goed is, zal de ruimte niet gebruikt kunnen worden op de manier waarvoor ze bestemd is. Daarom zal een architect bij het ontwerpen van gebouwen steeds naar de functies vragen van de verschillende ruimtes.